ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟY

Από τις 25 Μαΐου 2018 η επεξεργασία (συλλογή, διατήρηση, διαβίβαση κ.α.)  προσωπικών δεδομένων σας ρυθμίζεται – σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης -από τον 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Ο ΓΚΠΔ αυξάνει τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας (επιχειρήσεων) κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα των υποκείμενων των προσωπικών δεδομένων (του γονέα/ κηδεμόνα, κατασκηνωτή, εργαζόμενων κατασκήνωσης, τρίτων συνεργατών) καθώς και δημιουργεί καινούργια.

Η «Χ. ΛΕΒΑΝΤΗΣ – Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «HAIRPLUS», ενόψει της άμεσης εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και με σεβασμό στο θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων θέτει με σαφήνεια και διαφάνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία αυτών.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα απλά όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, οδός, αριθμός, Τ.Κ.            Δήμος ή Δημοτικό διαμέρισμα, τηλέφωνα, email, ΑΔΤ, ΑΦΜ, επάγγελμα/ιδιότητα, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού – ΙΒΑΝ,  και ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα – ευαίσθητα φωτογραφίες /βίντεο.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η εταιρία μας ενημερώθηκε πλήρως για τις νέες κανονιστικές διατάξεις του ΓΚΠΔ και ότι προβαίνει στις δέουσες ενέργειες εναρμόνισής της με τον ΓΚΠΔ  με σκοπό την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Διαβάστε προσεκτικά και κατανοείστε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητα) προκειμένου να δώσετε ελεύθερα την  απαραίτητη για εμάς συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών από την εταιρία μας.

 

Ι .ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «Χ. ΛΕΒΑΝΤΗΣ – Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «HAIRPLUS»,  που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας 45 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Έλενα Γεωργακάκη και τον Χρήστο Λεβαντή, (τηλεφωνικό κέντρο 2310666164) αποτελεί τον υπεύθυνο προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΙΙ.ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Για την επίτευξη του σκοπού της η HAIR PLUS ACADEMY συλλέγει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα  καθώς και  αυτά των ειδικών κατηγοριών  των παρακάτω ομάδων υποκειμένων προσωπικών δεδομένων:

Των εκπαιδευόμενων/πελατών, των υποψηφίων και ήδη απασχολουμένων εργαζομένων, κάθε τρίτου εξωτερικού συνεργάτη του ΚΔΒΜ1.

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Α: Στοιχεία των εκπαιδευόμενων/πελατών:

ΑΠΛΑ: Όνομα και επώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο επικοινωνίας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού- ΙΒΑΝ, λογαριασμός Facebook, Instagram, ηλεκτρονική Διεύθυνση

ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:  φωτογραφίες/ βίντεο.

Β: Στοιχεία των υποψηφίων και ήδη απασχολουμένων εργαζομένων/εκπαιδευτών

ΑΠΛΑ: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα/Ασχολία, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΚΑ), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού- ΙΒΑΝ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ, οικογενειακή κατάσταση, ηλεκτρονική Διεύθυνση, λογαριασμός Facebook, εκπαίδευση, γνώσεις.

ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Φωτογραφίες/βίντεο.

 Γ: Στοιχεία κάθε τρίτου εξωτερικού συνεργάτη:

ΑΠΛΑ: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα/ ασχολία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας (σταθερό, κινητό),  Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΚΑ), ηλεκτρονική διεύθυνση, λογαριασμός Facebook,

ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Φωτογραφίες/βίντεο

ΙV. ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΠΟΥ Η «Χ. ΛΕΒΑΝΤΗΣ – Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «HAIR PLUS ACADEMY» ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ «ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ» ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΩΤΩΓΡΑΦΙΩΝ/ΒΙΝΤΕΟ

 Α: Εκπαιδευόμενοι/πελάτες:

 1. Η ορθή διαχείριση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την περίοδο επιλογής,
 2. Η διασφάλιση της συμμετοχής του εκπαιδευόμενου,
 3. Η ολοκλήρωση της εγγραφής του εκπαιδευόμενου,
 4. Η κατανόηση των αναγκών του εκπαιδευομένου
 5. Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα, η εξυπηρέτησή με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο.
 6. Η Οργάνωση και εκπλήρωση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος και δραστηριοτήτων.

7.Η ενημέρωση του εκπαιδευόμενου για τις δράσεις και πρόγραμμα του εκπαιδευτικού κέντρου.

 1. Η επικοινωνία όποτε κρίνεται απαραίτητο.
 2. Η δημιουργία και τήρηση αρχείου/μητρώου εκπαιδευομένων/πελατών.
 3. Η οικονομική διαχείριση της εγγραφής και συμμετοχής του εκαπιδευόμενου/πελάτη
 4. Η θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 5. Η χρήση για προωθητικές ενέργειες προβολής της επιχείρησής μας και των δράσεών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έντυπα κ.λπ.
 6. Χρήση σε Newsletters και εταιρικά έντυπα.
 7. Αναρτήσεις σε Facebook, Instagram, YouTube, web site.

15.Αποστολή Newsletters και διάφορων άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων.

 1. Οι συμμόρφωση της Εταιρίας στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις λειτουργίας της κατασκήνωσης.

Β: Υποψήφιοι/ήδη απασχολούμενοι εργαζόμενοι/εκπαιδευτές:

 1. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον υποψήφιο για πρόσληψή του ως εκπαιδευτής/εργαζόμενος στην επιχείρηση και την αξιολόγηση των προσόντων του.
 2. Η υπογραφή ή συνέχιση σύμβασης εργασίας μεταξύ της επιχείρησης και του εκπαιδευτή/εργαζόμενου.
 3. Η παρακολούθηση συμμετοχής του εκπαιδευτή/εργαζόμενου στο πρόγραμμα και δραστηριότητες της επιχείρησης.
 4. Η επικοινωνία όποτε κρίνεται απαραίτητο.
 5. Οι διαχείριση μισθοδοσίας.
 6. Η διαχείριση των νόμιμων αδειών.
 7. Ασφάλιση προσωπικού
 8. Η θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 9. Η συμμόρφωση στην νομοθεσία.
 10. Χρήση σε Newsletters και εταιρικά έντυπα.
 11. Αναρτήσεις σε Facebook, Instagram, YouTube, web site.
 12. Αποστολή Newsletters και διάφορων άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων.

Γ: Τρίτοι/Εξωτερικοί συνεργάτες του εκπαιδευτικού κέντρου:

 1. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον υποψήφιο συνεργάτη/τρίτο για συνεργασία με την επιχείρηση και την αξιολόγηση των προσόντων του.
 2. Η υπογραφή/ συνέχιση/λύση σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών/ συνεργασίας.
 3. Η δημιουργία και τήρηση αρχείου/μητρώου.
 4. Η διαχείριση πληρωμής τους (έκδοση φορολογικών παραστατικών- αποδείξεων, κ.λπ.)
 5. Η επικοινωνία όποτε κρίνεται απαραίτητο.
 6. Η θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 7. Η συμμόρφωση στην νομοθεσία.
 8. Χρήση σε Newsletters και εταιρικά έντυπα.
 9. Αναρτήσεις σε Facebook, Instagram, YouTube, web site.
 10. Αποστολή Newsletters και διάφορων άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων.

Δ. Φωτογραφίες/Βίντεο:

Η HAIRPLUS μπορεί να λαμβάνει και να διατηρεί φωτογραφίες και βίντεο εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών από τις εν γένει δραστηριότητες και τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις θα συμπεριλαμβάνεται/εμφανίζεται και το ονοματεπώνυμο. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι δυνατό να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της.  Επίσης, οι φωτογραφίες ενδέχεται να εκτυπώνονται σε ενημερωτικά/έντυπα που η Εταιρία εκδίδει και διανέμει σε τρίτους. Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις παρακάτω συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγμή, οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο θα διαγράφονται. Εξαιρούνται οι φωτογραφίες/βίντεο που έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε ενημερωτικά έντυπα, web site, κ,λπ της HAIRPLUS, των οποίων δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας τους. Τυχόν άρνηση ή ανάκληση της συγκατάθεσής σας εκ των υστέρων στην εμφάνισή σας σε μαζική φωτογραφία/βίντεο συνεπάγεται η θάμπωση της φωτογραφίας/βίντεο και όχι η καταστροφή/μη λήψη της.

Ε: Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις:

 

 1. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Εταιρίας μας στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
 2. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής.
 3. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωσή μας όπως φορολογικές μας υποχρεώσεις.
 4. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του εκπαιδευόμενου, εργαζόμενου, τρίτου συνεργάτη/προμηθευτή, όπως θέματα υγείας και ασφάλειας.
 5. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος από την Εταιρία που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.
 6. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, και σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

V. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
 2. Η ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων

3.Η συμμόρφωση της επιχείρησης στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

 1. Η υποχρέωση σύναψης της σύμβασης εργασίας / συνεργασίας μεταξύ της επιχείρησης και του εκπαιδευόμενου/πελάτη, εργαζόμενου, συνεργάτη/τρίτου.

5.Η  υποχρέωση ασφάλισης των εργαζόμενων.

6.Η κάλυψη ζητημάτων ζωτικού ενδιαφέροντος των εκπαιδευόμενων και εργαζόμενων της κατασκήνωσης όπως θεμάτων υγείας και ασφάλειας.

7.Η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των  δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής.

 1. Η εκπλήρωση καθήκοντος από την HAIRPLUS που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.
 2. Η συμμόρφωση στο ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, και σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

VΙ. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Τα προσωπικά σας δεδομένα στις φόρμες προσωπικών δεδομένων αποθηκεύονται για δύο (2) χρόνια από τη γνωστοποίησή τους σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
 2. Τα ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για δύο (2) χρόνια από τη γνωστοποίησή τους στην εταιρεία μας.
 3. Οι φωτογραφίες/βίντεο (υποχρεωτικά με συγκατάθεση του εκπαιδευόμενου/εργαζόμενου/συνεργάτη) διαγράφονται/καταστρέφονται σε δύο (2) χρόνια εκτός από εκείνες που συμπεριλαμβάνονται σε λεύκωμα/έντυπα, ή στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
 4. Βιογραφικά σημειώματα για εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας ή πρόσληψης  διαγράφονται/καταστρέφονται σε δύο (2) χρόνια.

Όλα τα ανωτέρω με την επιφύλαξη έννομης υποχρέωσης που απορρέει από την Ελληνική Νομοθεσία και την Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

VII. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

 

Η ιστοσελίδα μας  https://www.hairplus.gr έχει τη ευχέρεια να χρησιμοποιεί cookies και ιστοφάρους (web beacons) ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και της καλής λειτουργίας των υπηρεσιών της.

Τα Cookies αποτελούν μικρά αρχεία προσωρινής αποθήκευσης (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στην ιστοσελίδα μας, να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζει τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνει την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα web beacons περιλαμβάνουν τυποποιημένα στοιχεία από τον φυλλομετρητή ιστού σας (web browser), όπως π.χ. o τύπος και γλώσσα φυλλομετρητή, η διεύθυνση, η διεύθυνση IP σας (Πρωτόκολλο Διαδικτύου), και οι ενέργειες σας στην ιστοσελίδα μας, όπως οι ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε και οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνατε ‘κλικ’. Τα Cookies & οι ιστοφάροι (web beacons) δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies & οι ιστοφάροι (web beacons) χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν τη λειτουργία των δικτυακών τόπων και να παρέχουν πληροφορίες από την περιήγηση των χρηστών σε αυτούς, να συλλέγουν προσωπικά στοιχεία, όπως ο τύπος του φυλλομετρητή και το λειτουργικό σύστημα, η σελίδα παραπομπής, η διαδρομή στο site, το domain του ISP (Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου) κλπ. με σκοπό να τους γίνει αντιληπτό πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες έναν δικτυακό τόπο. Τα cookies και οι παρόμοιες τεχνολογίες μας βοηθούν να προσαρμόσουμε την ιστοσελίδα μας στις προσωπικές σας ανάγκες και να εντοπίσουμε και να προλάβουμε απειλές κατά της ασφάλειας και καταχρήσεις. Εάν χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα, τα cookies και οι ιστοφάροι δεν μπορούν να σας εντοπίσουν προσωπικά.

Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

– Βασικά Cookies. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να διασφαλίσουμε τον πιο ασφαλή και αποτελεσματικό ιστότοπο. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών που ζητάνε οι χρήστες.  Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist, την ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και περιορίζεται η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης.

– Cookies Λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες σας βοηθώντας σας έτσι να βρίσκετε πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάτε.

– Cookies Επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση, κ.λπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.

– Cookies Διαφήμισης. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τις επιλογές σας στην ιστοσελίδα μας έτσι ώστε να λαμβάνετε σχετικό διαφημιστικό περιεχόμενο για τις υπηρεσίες για τα οποία πραγματικά ενδιαφέρεστε. Επίσης, μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών μας.

– Cookies Analytics. Βελτιώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας για να απλοποιήσουμε την αναζήτηση. Οι πιο χρήσιμες πληροφορίες που λαμβάνουμε για αυτόν τον σκοπό έρχονται από τα Analytics Cookies και προσδιορίζουν ανώνυμα πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες και πώς περιηγούνται στις σελίδες μας.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρείας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα μας.

Η ιστοσελίδα μας https://www.hairplus.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη σας για επαναληπτικό μάρκετινγκ.

Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, πατώντας εδώ. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (Chrome, Firefox, Edge κ.λπ), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

Η ιστοσελίδα μας δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, κ.τλ.). Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.

Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.

Η ιστοσελίδα μας συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα cookies.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/.

IP Addresses

Ο ιστότοπος της HAIRPLUS μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα μας https://www.hairplus.gr ενώ τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς. Στις περιπτώσεις που ο φυλλομετρητής (browser) ζητάει άδεια για τη λήψη της τοποθεσίας σας από την ιστοσελίδα μας, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή πιο εξατομικευμένων πληροφοριών (π.χ. αναζήτηση συνεργατών μας κοντά στην τοποθεσία σας). Σε κάθε περίπτωση η άδεια σας αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας. Εάν επιλέξετε να μην παρέχετε την άδειά σας αυτή, τότε ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.

VIII. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το προσωπικό μας και οι συνεργάτες της εταιρείας μας που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν λάβει γνώση των ρυθμίσεων του ΓΚΠΔ για την νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι οι παρακάτω:

Τα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά δηλώνονται στις σχετικές φόρμες από τα υποκείμενα, ανακοινώνονται στα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΟΑΕΔ, το Υπουργείο οικονομικών, Δημόσιες υπηρεσίες, Ασφαλιστικές εταιρείες, Εφορία, εξωτερικοί συνεργάτες, εκτελούντες την επεξεργασία εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωσή μας ή απαιτείται από το νόμο.

Μπορεί να υποχρεωθούμε να αποκαλύψουμε ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν Προσωπικά Δεδομένα σας όταν μας ζητηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις: Για τη συμμόρφωσή μας σε απαίτηση που προκύπτει από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση, κλήτευση, ένταλμα κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας. Σε περίπτωση αλλαγής διοίκησης στην εταιρία μας (είτε με συγχώνευση, πώληση, μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ή με άλλο τρόπο).

Η εταιρεία μας δύναται να χρησιμοποιεί γενικώς, χωρίς αναφορά σε στοιχεία που σας ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα, τις πληροφορίες που παρέχετε για τη δημιουργία στατιστικών μάρκετινγκ καθώς επίσης για τη βελτίωση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας και να αξιολογήσει και να κατατάξει βαθμολογικά τους συνεργάτες και εργαζόμενους που συνεργάζεται και είναι ενταγμένοι στον ιστότοπό της, αλλά όχι για άλλη χρήση.

IX. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Η HAIRPLUS ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζουμε εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και την παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας, τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση  και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στον διακομιστή μας. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα την διάρκεια της εργασίας του.  Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών της ιστοσελίδας μας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση.

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων.

 

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL με κλειδί RSA 2048 bits. Επιπλέον, όλα τα συστήματα backup που χρησιμοποιούμε διαθέτουν επιπρόσθετη κρυπτογράφηση (AES-256) μέσω SSL σύνδεσης ως επιπλέον μέτρο διασφάλισης των δεδομένων.

Σχετικά με το Διαδίκτυο και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι κακόβουλοι χρήστες δεν θα παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

Όλοι οι υπάλληλοι  και συνεργάτες κ της HAIRPLUS αρμόδιοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων είναι ενημερωμένοι για την παρούσα πολιτική απορρήτου και δεσμεύονται από αυτή κατά την επεξεργασία των στοιχείων σας καθώς και από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Όλο το προσωπικό και συνεργάτες/τρίτοι  και διοίκηση της HAIRPLUS έχουν ενημερωθεί για την πολιτική απορρήτου της εταιρίας μας και την φιλοσοφία μας για ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύεται από αυτήν καθώς και από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

 Χ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δικαιούστε να υποβάλλετε αίτημα στον υπεύθυνο επεξεργασίας Λεβαντή Χρήστο και Έλενα Γεωργακάκη μέσω email [email protected] ή εγγράφως στην έδρα της εταιρείας μας η οποία πρέπει να απαντηθεί σε ένα (1) μήνα στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Για τον έλεγχο των προσωπικών σας στοιχείων.
 2. Για διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
 3. Για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας.
 4. Για την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν πιστεύετε ότι δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς που δόθηκαν ή γιατί  ανακαλέσατε την συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία.
 5. Για τον περιορισμό της επεξεργασίας, αν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας έως την εξακρίβωση της ακρίβειας αυτών από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας στο βαθμό που είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 6. Για την λήψη των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (Δικαίωμα φορητότητας).
 7. Για την εναντίωσή σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Ειδικότερα όταν  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή όταν η  επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.
 1. Για το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο καταγγελίας με τους εξής τρόπους:

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να εγγραφείτε ως «Πολίτης» και να επιλέξτε την επιλογή «Υποβολή καταγγελίας».

Αφήστε όλα τα πεδία κενά, και απλά επισυνάψτε το έντυπο καταγγελίας.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα.

Όλα τα ανωτέρω με την επιφύλαξη ότι δεν παραβιάζουν τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας HAIRPLUS αλλά και την συμμόρφωσή της στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

 

ΧI. ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η εταιρία μας μπορεί να εκχωρήσει προσωπικά δεδομένα εκπαιδευόμενων/πελατών, υποψηφίων και ήδη εργαζομένων, τρίτων προμηθευτών, συνεργατών σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα  – εκτελούντες την επεξεργασία, κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών, όπως εξωτερικό λογιστικό γραφείο, γραφείο μηχανογράφησης, υπεύθυνο επικοινωνίας/Μάρκετιγκ, φωτογράφο κ.α.

ΧΙI. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η εφαρμοστέα/επικαιροποιημένη έκδοση θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στο site της εταιρείας μας. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε ενίοτε την Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις.

Το παρών κείμενο υπόκειται σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της HAIRPLUS και απαγορεύεται σε τρίτους η αναπαραγωγή του, η προβολή του μέσω του διαδικτύου ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση ολόκληρου ή μέρος αυτού.